Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

M

Maeda Gorō Bunko

Bibliothek: Rikkyō Daigaku Toshokan

Maejima Bunko (Maejima Shinji)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Maide Bunko (Maide Chōgorō)

Bibliothek: Gakushūin Daigaku Hōgakubu, Keizaigakubu Tosho Sentā

Mann Bunko (Fritz Karl Mann)

Bibliothek: Daitō Bunka Daigaku Toshokan

Masamune Atsuo Bunko

Bibliothek: Notre Dame Seishin Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan

Masaoka Shiki Bunko

Bibliothek: Hōsei Daigaku Ichigaya Toshokan

Maschke Bunko (Erich Maschke)

Bibliothek: Rikkyō Daigaku Toshokan

Masuda Wataru Bunko

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Masuda-ke Monjo

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Matsuda Michio Bunko

Bibliothek: Sapporo Daigaku Toshokan

Matsudaira Noriyasu Kankei Shiryō

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Matsui Bunko (Matsui-Familie)

Bibliothek: Kumamoto Daigaku Fuzoku Toshokan

Matsukawa Saiban Kankei Shiryō Korekushon

Bibliothek: Hōsei Daigaku Ōhara Shakai Mondai Kenkyūjo

Matsumoto Bunko (Matsumoto Yoshio)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Gengo Bunka Kenkūjo

Matsumoto Bunko (Matsumoto Kinju)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Matsunami Bunko (Matsunami Niichirō)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Hōgakubu, Hōgaku Kenkyūka Kenkyūshitsu

Matsuura Bunko (Matsuura Kaichi)

Bibliothek: Tsurumi Daigaku Toshokan

Mauro Garcia Korekushon (Mauro Garcia)

Bibliothek: Jōchi Daigaku Toshokan

Mayr Bunko (Georg von Mayr)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Keizaigakubu Toshoshitsu

Mazarin Bunko (Jules Mazarin)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Meiji Bunko

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Meiji Kyōiku Bunko

Bibliothek: Nara Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan

Menger Bunko (Carl Menger)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Keizaigakubu Toshokan

Menger Bunko (Carl Menger)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Shakai Kagaku Koten Shiryō Sentā

Michel Revon Bunko

Bibliothek: Hōsei Daigaku Tama Toshokan

Miki Kiyoshi Bunko

Bibliothek: Hōsei Daigaku Ichigaya Toshokan

Minagawa Bunko (Minagawa Kien)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Minami Bunko (Minami Ryōzaburō)

Bibliothek: Otaru Shōka Daigaku Fuzoku Toshokan

Minzoku Kenkyūjo Tosho

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Mishima Bunko (Mishima Chūshū, Mishima Raidō)

Bibliothek: Nishōgakusha Daigaku Fuzoku Toshokan

Mishima Yukio Bunko

Bibliothek: Hijiyama Daigaku Toshokan

Mitani Bunko (Mitani Norio)

Bibliothek: Aichi Bunkyō Daigaku Fuzoku Toshokan

Mito Tokugawa Rinsei Shiryō

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Mitsukuri Bunko (Mitsukuri Rinshō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Hōgakubu Toshoshitsu

Miura Bunko (Miura Shinshichi)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Miwada Beizan Nikki (Beizan Nikki)

Bibliothek: Ehime Daigaku Fuzoku Toshokan

Miyabe Kingo Bunko

Bibliothek: Hokkaidō Daigaku Fuzoku Toshokan

Miyajima Bunko (Miyajima Tsunao)

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Miyake Bunko (Miyake-Familie)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Igaku Toshokan

Miyake Bunko (Miyake Shigemitsu)

Bibliothek: Nanzan Daigaku Toshokan

Miyake Bunko (Miyake Yonekichi)

Bibliothek: Tsukuba Daigaku Fuzoku Toshokan

Miyaki Bunko (Miyaki Yūitsu)

Bibliothek: Tsukuba Daigaku Fuzoku Toshokan

Miyata Bunko (Miyata Nao)

Bibliothek: Kyōto Furitsu Daigaku Fuzoku Toshokan

Miyata Bunko (Miyata Mitsuo)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Miyata Kiyozō Bunko

Bibliothek: Okayama Shōka Daigaku Fuzoku Toshokan

Miyatake Gaikotsu Kankei Shiryō

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Daigakuin Hōgaku Seijigaku Kenkyūka Fuzoku Kindai Nihon Hōsei Shiryō Sentā (Meiji Shinbun Zasshi Bunko)

Miyazaki Ichisada Korekushon

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Mizobuchi Bunko (Mizobuchi Shinma)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Ningen, Kankyōgaku Kenkyūka Sōgō Ningengakubu Toshokan

Mizoguchi-ke Kyūzōbon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Mochizuki Bunko (Mochizuki Gunshirō)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Möller Bunko (Hans Möller)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Mori Bunko (Mori Shigeo)

Bibliothek: Ōsaka Shiritsu Daigaku Gakujutsu Jōhō Sōgō Sentā

Mori Kyōzō Korekushon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Daigakuin Jōhō Gakkan, Gakusai Jōhō Gakufu Toshoshitsu

Morita Bunko (Morita Senan)

Bibliothek: Niigata Daigaku Fuzoku Toshokan Asahimachi Bunkan

Morita Bunko (Morita Tōnosuke)

Bibliothek: Nishōgakusha Daigaku Fuzoku Toshokan

Morito Tatsuo Kankei Shiryō

Bibliothek: Hiroshima Daigaku Fuzoku Toshokan

Morooka-ke Monjo

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Nihonshigaku Kenkyūshitsu

Morse Bunko (Edward Sylvester Morse)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Moto Mekishiko Daitōryō Porfirio Díaz Bunko

Bibliothek: Tsukuba Daigaku Fuzoku Toshokan

Motoori Bunko (Motoori-Familie)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Kokubungaku Kenkyūshitsu

Müller Bunko (Gotthold Müller)

Bibliothek: Seigakuin Daigaku Sōgō Toshokan

Muramatsu Bunko (Muramatsu Yūji)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Murase Bunko (Murase Haruo)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Murata Shirō Bunko

Bibliothek: Meiji Gakuin Daigaku Toshokan

Murohara Bunko (Murohara Tomoyuki)

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Mutai Bunko (Mutai Risaku)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Mutō Bunko (Mutō Chōzō)

Bibliothek: Nagasaki Daigaku Fuzoku Toshokan Keizaigakubu Bunkan

Myōshōji Bunko

Bibliothek: Ōtani Daigaku Toshokan


Copyright 2012 DIJ