Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

F

Falkenberg Bunko (Paul Falkenberg)

Bibliothek: Tōkyō Kaiyō Daigaku Fuzoku Toshokan

Foronda Korekushon (Marcelino A. Foronda, Jr.)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Tōnan Ajia Kenkyū Sentā Toshoshitsu

Franklin Bunko (Burt Franklin)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Shakai Kagaku Koten Shiryō Sentā

Fujii Bunko (Fujii Kōichi)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Fujii Bunko (Fujii Yoshio)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Fujikawa Bunko (Fujikawa Yū)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Fujikawa Bunko (Fujikawa Yū)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Igaku Media Sentā (Kitasato Kinen Igaku Toshokan)

Fujita Bunko (Fujita Keizō)

Bibliothek: Ōsaka Keizai Daigaku Chūshō Kigyō, Keiei Kenkyūjo

Fujita Bunko (Fujita Tsunetarō)

Bibliothek: Niigata Daigaku Fuzoku Toshokan Asahimachi Bunkan

Fukawa Bunko (Fukawa Seizaburō)

Bibliothek: Tokushima Daigaku Fuzoku Toshokan Kuramoto Bunkan

Fukazawa Bunko (Fukazawa Hiroshi)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Fukuda Bunko (Fukuda Tokuzō)

Bibliothek: Ōsaka Shiritsu Daigaku Gakujutsu Jōhō Sōgō Sentā

Fukushima Bunko (Fukushima Masao)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Fukuzawa Bunko (Fukuzawa Yukichi)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Furansu Kakumei Shiryō Korekushon

Bibliothek: Otaru Shōka Daigaku Fuzoku Toshokan

Furansu Keizai, Shakai, Shisō Bunko

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Furansu Kyōikushi Korekushon

Bibliothek: Tsukuba Daigaku Fuzoku Toshokan

Fūryō Bunko (Sawada Mizuho)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Fushiminomiya-ke Bon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu


Copyright 2012 DIJ