Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

K

Kadenokōji-ke Bon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Kagawa Toyohiko Bunko

Bibliothek: Meiji Gakuin Daigaku Toshokan

Kaikei, Boki Kankei Kichōsho

Bibliothek: Chūō Daigaku Toshokan

Kakishita Bunko (Kakishita Seiichirō)

Bibliothek: Gunma Daigaku Fuzoku Toshokan

Kako Bunko (Kako Yūjirō)

Bibliothek: Ritsumeikan Daigaku Toshokan

Kakuro-bon (Ichimura Sanjirō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Kamei Bunko (Kamei Koreaki)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Kamikawa Bunko (Kamikawa Hikomatsu)

Bibliothek: Kokushikan Daigaku Fuzoku Toshokan

Kan Bunko (Kan Masatomo)

Bibliothek: Ibaraki Daigaku Fuzoku Toshokan

Kanbara Bunko (Kanbara Jinzō)

Bibliothek: Kagawa Daigaku Fuzoku Toshokan

Kanda-ke Kiroku

Bibliothek: Ōtani Daigaku Toshokan

Kaneko Nobori Bunko

Bibliothek: Rikkyō Daigaku Toshokan

Kanekura Bunko (Kanekura Eiichi)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Kaneto Bunko

Bibliothek: Kanazawa Daigaku Fuzoku Toshokan

Kanō Bunko (Kanō Kōkichi)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Komaba Toshokan

Kanō Bunko (Kanō Kōkichi)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Kanō-ke Bon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Kanseki Korekushon

Bibliothek: Bunkyō Daigaku Koshigaya Toshokan

Kasori Bunko (Kasori Akira)

Bibliothek: Nishōgakusha Daigaku Fuzoku Toshokan

Kataishi Bunko (Kataishi Shizuko)

Bibliothek: Hirosaki Gakuin Daigaku Fuzoku Toshokan

Katei Bunko (Watanabe Katei)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Katorikku Bunko

Bibliothek: Nanzan Daigaku Toshokan

Katsumori Bunko (Katsumori Sumi)

Bibliothek: Gunma Daigaku Fuzoku Toshokan

Katsuyama Bunko (Katsuyama Kō)

Bibliothek: Gunma Daigaku Fuzoku Toshokan

Kawai Bunko (Kawai Hirotami)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Kawakami Bunko (Kawakami Hajime)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Keizaigakubu Toshoshitsu

Kawashima Bunko (Kawashima Takeyoshi)

Bibliothek: Sapporo Daigaku Toshokan

Kihō Bunko (Kihō Yōsuke)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Kikuchi Bon (Kikuchi Dairoku)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Kikutei Bunko (Kikutei-Familie)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Kimura Kōichi Kinen Tosho

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Kimura Nichiki Bunko

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Indo Tetsugaku Bukkyōgaku Kenkyūshitsu

Kinbara Bunko (Kinbara Kennosuke)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Kindai Bunko

Bibliothek: Shōwa Joshi Daigaku Toshokan

Kindai Ōshū Seiji Shisōshi Korekushon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Kindai Shiika Bunko

Bibliothek: Aichi Kyōiku Daigaku Fuzoku Toshokan

Kinoshita Bunko (Kinoshita Akira)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Kinsei Doitsu Hō, Itaria Hō Kankei Korekushon

Bibliothek: Chūō Daigaku Toshokan

Kinsei Komonjo

Bibliothek: Chūō Daigaku Toshokan

Kinsei Monjo (Yasui Yoshitarō)

Bibliothek: Tenri Daigaku Fuzoku Tenri Toshokan

Kinsei Yōroppa Keimō Shisō Korekushon

Bibliothek: Niigata Daigaku Fuzoku Toshokan

Kinugasa Shi Bunko (Kinugasa Shizuo)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Kishi Bunko (Kishi Shigetsugu)

Bibliothek: Kanazawa Daigaku Fuzoku Toshokan

Kishino Bunko (Kishino Tomoo)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Kishō Bunko

Bibliothek: Hiroshima Daigaku Fuzoku Toshokan

Kishū-han Bunko

Bibliothek: Wakayama Daigaku Fuzoku Toshokan

Kitani Bunko (Kitani Hōgin)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Komaba Toshokan

Kitō Bunko (Deguchi Shingyō)

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Kittaka Bunko (Kittaka Rinichi)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Tetsugaku Kenkyūshitsu

Kiuchi Bunko (Kiuchi Jūshirō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Kiyono Bunko (Kiyono Kenji)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkūjo Toshoshitsu

Kobayakawa Bunko (Kobayakawa Kingo)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Hōgakubu Toshoshitsu

Kobayashi Bunko (Kobayashi Yoshimoto)

Bibliothek: Hiroshima Shūdō Daigaku Toshokan

Kocher Bunko (Emil Theodor Kocher)

Bibliothek: Tsurumi Daigaku Toshokan

Kochizu, Ezu Korekushon

Bibliothek: Tokushima Daigaku Fuzoku Toshokan

Kōda Shigetomo Hakushi Kyūzōsho

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Kodera Bunko (Kodera Kenkichi)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Kodō Bunko (Nomura Kodō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Koeber Bunko (Raphael von Koeber)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Koga Bunko (Koga Yukiyoshi)

Bibliothek: Hiroshima Daigaku Fuzoku Toshokan

Koga-ke Monjo

Bibliothek: Kokugakuin Daigaku Toshokan

Kōgei Gijutsu Tokubetsu Tosho

Bibliothek: Shokugyō Nōryoku Kaihatsu Sōgō Daigakkō Toshokan

Kogidō Bunko

Bibliothek: Tenri Daigaku Fuzoku Tenri Toshokan

Koisho Shūsei

Bibliothek: Okayama Daigaku Fuzoku Toshokan Shikata Bunkan

Koizumi Bunko (Koizumi Hiroshi)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Kojima Bunko (Kojima Noriyuki)

Bibliothek: Ōsaka Shiritsu Daigaku Gakujutsu Jōhō Sōgō Sentā

Kojima Bunko (Kojima Kikuo)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Kokahei Korekushon (Fujii Eizaburō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Keizaigakubu Toshokan

Kokka Shakaishugi Hō 1933–1945

Bibliothek: Tsukuba Daigaku Fuzoku Toshokan

Kokusaku Kenkyūkai Monjo

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Kokushō Bunko (Kokushō Iwao)

Bibliothek: Ōsaka Keizai Daigaku Toshokan

Komachiya Bunko (Komachiya Sōzō)

Bibliothek: Asahi Daigaku Toshokan

Komai Bunko (Komai Tokutarō)

Bibliothek: Kanazawa Daigaku Fuzoku Toshokan

Komatsu Bunko (Komatsu Kentarō)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Hōgakubu, Hōgaku Kenkyūka Kenkyūshitsu

Komonjo (Maki Kenji)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Hōgakubu Toshoshitsu

Kōmoto Bunko (Kōmoto Jūjirō, Julius Hirschberg)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Komuro, Sawabe Bunko (Komuro Shinsuke, Sawabe Seishū)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Sōgō Jōhō Sentā

Kon Wajirō Korekushon

Bibliothek: Kōgakuin Daigaku Toshokan

Kondō Eizō Bunko

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo

Kondō Jūzō Isho

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Konishi Bunko (Konishi Shigenao)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Kyōikugakubu Toshoshitsu

Kōno Bunko (Kōno Yoichi)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Kōno Seizō Kinen Bunko

Bibliothek: Kokugakuin Daigaku Toshokan

Konoe Bunko (Konoe-Familie)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Kosaka Bunko (Kosaka Zentarō)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Koyama Bunko (Koyama Shinichi)

Bibliothek: Ōsaka Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan

Koyama Shūsaku-shi Kyūzō Hōten Gunseisho Kankei Shiryō

Bibliothek: Chūō Daigaku Toshokan

Kōyū Bunko (Oguchi Seiichi)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Shingakubu, Shingaku Kenkyūka Kenkyūshitsu

Kōzuma Bunko (Kōzuma Takae)

Bibliothek: Kōbe Kokusai Daigaku Toshokan

Kubo Bunko (Kubo Yoshihide)

Bibliothek: Hiroshima Daigaku Fuzoku Toshokan

Kubota Bunko (Kubota Akiteru)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Kunisawa Bunko (Kunisawa Hiroshi)

Bibliothek: Gunma Daigaku Fuzoku Toshokan

Kuraishi Takeshirō-shi Kyūzōsho

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkūjo Toshoshitsu

Kurashima-ke Monjo

Bibliothek: Niigata Daigaku Fuzoku Toshokan

Kure Bunko (Kure Shūzō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Igaku Toshokan

Kure Bunko (Kure Shigeichi)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Seiyō Kotengaku Kenkyūshitsu

Kuriyagawa Bunko (Kuriyagawa Fumio)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Kuroda Otokichi Bunko

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Komaba Toshokan

Kurokawa Bunko (Kurokawa-Familie)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Kokugo Kenkyūshitsu

Kurokawa Bunko (Kurokawa-Familie)

Bibliothek: Notre Dame Seishin Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan

Kurokawa Bunko (Kurokawa-Familie)

Bibliothek: Kokugakuin Daigaku Toshokan

Kushida Bunko (Kushida Tamizō)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Kusumoto Bunko (Kusumoto-Familie)

Bibliothek: Kokushikan Daigaku Fuzoku Toshokan

Kuwabara Bunko (Kuwabara Jitsuzō)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Kyōchōkai Bunko

Bibliothek: Hōsei Daigaku Ōhara Shakai Mondai Kenkyūjo

Kyōdo Karuta Korekushon

Bibliothek: Gunma Daigaku Fuzoku Toshokan

Kyōdo Shiryō

Bibliothek: Ibaraki Daigaku Fuzoku Toshokan

Kyokkō Bunko (Ōga Jukichi)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Kyokutō Kokusai Gunji Saiban Kiroku

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shakai Kagaku Kenkyūjo Toshoshitsu

Kyokutō Kokusai Gunji Saiban Shiryō

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Kyokutō Kokusai Gunji Saiban Shiryō

Bibliothek: Kokushikan Daigaku Fuzoku Toshokan

Kyōrin Bunko (Tsujii Tokujun)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Kyōto Daigaku Kyōiku Katei Bunko

Bibliothek: Kyōto Daigaku Kyōikugakubu Toshoshitsu

Kyū Gaichi Kankei Shiryō

Bibliothek: Takushoku Daigaku Toshokan

Kyūhinhō, Shakai Fukushi Korekushon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan


Copyright 2012 DIJ