Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

E

Ebara Bunko (Ebara Taizō)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Ebiike Bunko (Ebiike Shunji)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Ebisawa Arimichi Bunko

Bibliothek: Rikkyō Daigaku Toshokan

Edo Kohanpon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Komaba Toshokan

Eikoku Shoshi Kankei Shūsho

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Eliot Bunko (Charles Norton Edgecumbe Eliot)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Elster Bunko (Ernst Elster)

Bibliothek: Gakushūin Daigaku Toshokan

Eltzbacher Bunko (Paul Eltzbacher)

Bibliothek: Hōsei Daigaku Ōhara Shakai Mondai Kenkyūjo

Engel Bunko (Christian Lorenz Ernst Engel)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Keizaigakubu Toshokan

Enkōji Bunko

Bibliothek: Ōtani Daigaku Toshokan

Epstein Bunko (Fritz Epstein)

Bibliothek: Hokkaidō Daigaku Fuzoku Toshokan


Copyright 2012 DIJ