Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

Y

Yaguchi Bunko (Yaguchi Takajirō)

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Yajima Bunko (Yajima Genryō)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Yamada Kinichi Bunko

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Yamaguchi Bunko (Yamaguchi Shigeru)

Bibliothek: Kanagawa Daigaku Toshokan

Yamamoto Bunko (Yamamoto Manjirō)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Yamanaka Bunko (Yamanaka Kenji)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Seiyōshigaku Kenkyūshitsu

Yamanaka Bunko (Yamanaka Tokutarō)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Yamanaka Chiruu Korekushon

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Hiyoshi Media Sentā

Yamaoka Mannosuke Kankei Bunsho

Bibliothek: Gakushūin Daigaku Hōgakubu, Keizaigakubu Tosho Sentā

Yamauchi Bunko (Yamauchi Tokuryū)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Yamazaki Bunko (Yamazaki Kiyoshi)

Bibliothek: Ōsaka Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan

Yamazaki Bunko (Yamazaki Tasuku)

Bibliothek: Juntendō Daigaku Toshokan

Yanagida Izumi Bunko

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Yanase Bunko (Yanase Yoshimoto)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Yano Bunko (Yano Munemoto)

Bibliothek: Toyama Ika Yakka Daigaku Wa-Kanyaku Kenkyūjo Minzoku Yakubutsu Shiryōkan

Yashiro Takashi Bunko

Bibliothek: Kōbe Kokusai Daigaku Toshokan

Yōgaku Bunko

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Yoneda Bunko (Yoneda Shōtarō)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Yōroppa Hō Korekushon

Bibliothek: Fukuoka Daigaku Toshokan

Yōroppa Kyōiku Shisōshi Korekushon

Bibliothek: Naruto Kyōiku Daigaku Fuzoku Toshokan

Yosano Bunko (Yosano Akiko, Yosano Tekkan)

Bibliothek: Shōwa Joshi Daigaku Toshokan

Yoshida Bunko (Yoshida Isaburō)

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Yoshida Bunko (Yoshida Jinja)

Bibliothek: Tenri Daigaku Fuzoku Tenri Toshokan

Yoshinaga Minoru Bunko

Bibliothek: Sonoda Gakuen Joshi Daigaku Toshokan

Yoshinaga Takao Bunko

Bibliothek: Sonoda Gakuen Joshi Daigaku Chikamatsu Kenkyūjo

Yoshino Bunko (Yoshino Sakuzō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Daigakuin Hōgaku Seijigaku Kenkyūka Fuzoku Kindai Nihon Hōsei Shiryō Sentā (Meiji Shinbun Zasshi Bunko)

Yōwadō Bunko (Watanabe-Familie)

Bibliothek: Kanazawa Daigaku Fuzoku Toshokan

Yukawa Kinenkan Shiryō (Yukawa Hideki)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Kiso Butsurigaku Kenkyūjo Toshoshitsu

Yunohara Bunko (Yunohara Masuki)

Bibliothek: Kumamoto Daigaku Fuzoku Toshokan

Yusa Bunko (Yusa Toshihiko)

Bibliothek: Meiji Gakuin Daigaku Toshokan


Copyright 2012 DIJ