Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

G

Gaimushō Hikitsugibon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Gakken Bunko (Dohi Keizō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Gakufu Richard Wagner: Nīberunku no Yubiwa, Yonbusaku, Zenkyoku Sōfu, Shohanbon

Bibliothek: Naruto Kyōiku Daigaku Fuzoku Toshokan

Genbudō Bunko (Tayuinoshō Kinji)

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Genkōji Bunko

Bibliothek: Ōtani Daigaku Toshokan

Gibson Bunko (James Gibson)

Bibliothek: Hokkaidō Daigaku Fuzoku Toshokan

Gierke Bunko (Otto von Gierke)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Shakai Kagaku Koten Shiryō Sentā

Giseidō Bunko

Bibliothek: Hiroshima Daigaku Fuzoku Toshokan

Glover Zufu (Thomas Albert Glover, Kuraba Tomisaburō)

Bibliothek: Nagasaki Daigaku Fuzoku Toshokan

Goin Bunko (Inoue Kowashi)

Bibliothek: Kokugakuin Daigaku Toshokan

Gokyū Sessō Bunko (Gokyū Sessō)

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Gordon Bunko (Elizabeth Anna Gordon)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Gordon Craig Korekushon

Bibliothek: Ōtani Joshi Daigaku Toshokan

Gotō-ke Monjo

Bibliothek: Naruto Kyōiku Daigaku Fuzoku Toshokan

Gow Bunko (Andrew Sydenham Farrar Gow)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan


Copyright 2012 DIJ