Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

B

Baba Bunko (Baba Keiji)

Bibliothek: Ōsaka Keizai Daigaku Toshokan

Bakumatsu, Meijiki Nihon Koshashin Korekushon

Bibliothek: Nagasaki Daigaku Fuzoku Toshokan

Bansui Bunko (Doi Bansui)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Bauhaus Sōsho to Tenrankai Mokuroku Korekushon

Bibliothek: Tsukuba Daigaku Fuzoku Toshokan

Beikoku Gakui Ronbun: Piaget Shisō Kenkyū

Bibliothek: Naruto Kyōiku Daigaku Fuzoku Toshokan

Bernstein Korekushon (Leon Bernstein)

Bibliothek: Hokkaidō Daigaku Fuzoku Toshokan

Bernstein, Souvarine Bunko (Boris Souvarine, Leon Bernstein)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Shakai Kagaku Koten Shiryō Sentā

Besson Korekushon (Kirishitan Kankei Shoseki Korekushon) (Max Besson)

Bibliothek: Tsukuba Daigaku Fuzoku Toshokan

Boris Souvarine Korekushon

Bibliothek: Hokkaidō Daigaku Fuzoku Toshokan

Bötticher Korekushon (Eduard Bötticher)

Bibliothek: Kokushikan Daigaku Fuzoku Toshokan

Boulainvilliers Kyūzō Manyusukuriputo Korekushon (Henri de Boulainvilliers)

Bibliothek: Chūō Daigaku Toshokan

Brécy Bunko (Robert Brécy)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Bücher Bunko (Karl Bücher)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Keizaigakubu Toshoshitsu


Copyright 2012 DIJ