Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

W

Wada Bunko (Wada Saburō)

Bibliothek: Kanazawa Daigaku Fuzoku Toshokan

Wada Bunko (Wada Saichirō)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Wada Seni Bunko (Wada Toshio)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Wagatsuma Sakae-shi Kyūzō Shiryō

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkūjo Toshoshitsu

Waimāru-ki Doitsu Hoshu Kakumei (Armin Mohler)

Bibliothek: Hokkaidō Daigaku Fuzoku Toshokan

Waldeyer Bunko (Wilhelm von Waldeyer-Hartz)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Igaku Toshokan

Wallace-Hadrill Kyōju Kyūzōsho (John Michael Wallace-Hadrill)

Bibliothek: Seisen Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan

Wasan Kankei Bunko

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Watanabe Manabu Sensei Kizō Chōsen no Minkan Rufu Shogaku Nyūmonsho

Bibliothek: Chūō Daigaku Toshokan

Watanabe Sahei Bunko

Bibliothek: Hōsei Daigaku Tama Toshokan

Wataya Bunko (Nakayama-Familie)

Bibliothek: Tenri Daigaku Fuzoku Tenri Toshokan

Watsuji Tetsurō Bunko

Bibliothek: Hōsei Daigaku Ichigaya Toshokan

William Morris Korekushon

Bibliothek: Ōsaka Geijutsu Daigaku Toshokan

Wundt Bunko (Wilhelm Max Wundt)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Würfel Bunko (Georg Würfel)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan


Copyright 2012 DIJ