Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

T

Taiwan Bunko

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Hōgakubu Toshoshitsu

Takada-ke Monjo

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Nihonshigaku Kenkyūshitsu

Takahashi Bunko (Takahashi Shunjō)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Kyōikugakubu Toshoshitsu

Takahashi Bunko (Takahashi Shōji)

Bibliothek: Seisen Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan

Takahashi Sōan Bunko

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Takakura Shinichirō Bunko

Bibliothek: Hokkaidō Daigaku Fuzoku Toshokan

Takarabe Bunko (Takarabe Seiji)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Keizaigakubu Toshoshitsu

Takayanagi Bunko (Takayanagi Shinzō)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Takebayashi Bunko (Takebayashi Kumahiko)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Sōgō Jōhō Sentā

Takeda Bunko (Takeda Tsutomu)

Bibliothek: Sapporo Daigaku Toshokan

Takei Bunko (Takei Hiroaki)

Bibliothek: Hiroshima Shūdō Daigaku Toshokan

Takeuchi Kenji Bunko

Bibliothek: Hannan Daigaku Toshokan

Takeuchi Yoshitarō Korekushon

Bibliothek: Kōgakuin Daigaku Toshokan

Takeyama Bunko (Takeyama Tamuro)

Bibliothek: Niigata Daigaku Fuzoku Toshokan Asahimachi Bunkan

Takushoku Daigaku Design Library

Bibliothek: Takushoku Daigaku Toshokan

Tanabe Bunko (Tanabe Hajime)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Tanabe Bunko (Tanabe Hajime)

Bibliothek: Gunma Daigaku Fuzoku Toshokan

Tanaka Bunko (Tanaka Kōtarō)

Bibliothek: Gakushūin Daigaku Hōgakubu, Keizaigakubu Tosho Sentā

Tanaka Bunko (Tanaka Hidenaka)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Tanaka Bunko (Tanaka Suiichirō)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Tanaka Bunko (Tanaka Yoshio)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Tanaka Jirō Bunko

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Tanaka Michitarō Bunko

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Tanimura Bunko (Tanimura Ichitarō)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Taniyama Bunko (Taniyama Shigeru)

Bibliothek: Aichi Bunkyō Daigaku Fuzoku Toshokan

Tayama Bunko (Tayama Shigeru)

Bibliothek: Hiroshima Daigaku Fuzoku Toshokan

Tezuka Bunko (Tezuka Jurō)

Bibliothek: Otaru Shōka Daigaku Fuzoku Toshokan

Thaner Bunko (Friedrich Thaner)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Hōgakubu Toshoshitsu

Thieme Bunko (Hans Thieme)

Bibliothek: Hokkaidō Daigaku Fuzoku Toshokan

Thomas Hardy Korekushon

Bibliothek: Chūō Daigaku Toshokan

Tōan Bunko (Saionji Kinmochi)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Toike Bunko (Toike Gorosaburō)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Tōken Bunko, Takada Bunko (Takada Shinji)

Bibliothek: Kokushikan Daigaku Fuzoku Toshokan

Toki Bunko (Toki Masazō)

Bibliothek: Ōsaka Keizai Daigaku Toshokan

Toki Bunko (Toki Zenmaro)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Tokieda Bunko (Tokieda Motoki, Hashimoto Shinkichi)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Kokugo Kenkyūshitsu

Tokinoya Bunko (Tokinoya Tsunesaburō)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Tokizane Bunko (Tokizane Toshihiko)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Igaku Toshokan

Tokudaiji-ke Shiryō

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Tokutomi Bunko (Tokutomi Sohō)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Sōgō Jōhō Sentā

Tominaga Sōichi Bunko

Bibliothek: Gakushūin Joshi Daigaku Toshokan

Tomonaga Bunko (Tomonaga Sanjūrō)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Tora Bunko (Takeda Toranosuke)

Bibliothek: Tsurumi Daigaku Toshokan

Tōyama Ongaku Bunko (Tōyama Kazuyuki)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Toyoda Takeshi Bunko

Bibliothek: Hōsei Daigaku Tama Toshokan

Toyosaki Kōichi Bunko

Bibliothek: Gakushūin Daigaku Toshokan

Toyosaki Mitsue Bunko

Bibliothek: Gakushūin Daigaku Hōgakubu, Keizaigakubu Tosho Sentā

Trendelenburg & Krayer’s Collection of Scientific Papers (Paul Trendelenburg, Otto Krayer)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan Igaku Bunkan

Tsuchiya Bunko (Tsuchiya Takao)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Tsuchiya-ke Kyūzō Monjo

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Keizaigakubu Toshokan

Tsuda Bunko (Tsuda Sōkichi)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Tsukahara Bunko (Tsukahara Hiromoto)

Bibliothek: Sonoda Gakuen Joshi Daigaku Chikamatsu Kenkyūjo

Tsunoda Bunko (Tsunoda Ichirō)

Bibliothek: Sonoda Gakuen Joshi Daigaku Chikamatsu Kenkyūjo

Tsuruyoshi-mura Monjo

Bibliothek: Niigata Daigaku Fuzoku Toshokan

Tuhr Bunko (Andreas von Tuhr)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Hōgakubu Toshoshitsu


Copyright 2012 DIJ