Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

I

Ichikawa Bunko (Ichikawa Sanki)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Eigo Ei-Bei Bungaku Kenkyūshitsu

Ichikawa Zōsho (Ichikawa Jinzō)

Bibliothek: Daitō Bunka Daigaku Toshokan

Ida Bunko (Ida Takeji)

Bibliothek: Kanazawa Daigaku Fuzoku Toshokan

Ide Bunko (Ide Saburō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Daigakuin Hōgaku Seijigaku Kenkyūka Fuzoku Kindai Nihon Hōsei Shiryō Sentā (Meiji Shinbun Zasshi Bunko)

Igirisu Gikai Jōin Giji Nisshi

Bibliothek: Chūō Daigaku Toshokan

Igirisu Hōseishi Korekushon

Bibliothek: Tsukuba Daigaku Fuzoku Toshokan

Ijichi Tetsuo Bunko

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Ikeda Bunko (Ikeda Magoshichi)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Ikeda Bunko (Ikeda Susumu)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Kyōikugakubu Toshoshitsu

Ikeda-ke Bunko

Bibliothek: Okayama Daigaku Fuzoku Toshokan

Ikeda-ke Kiroku

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Iken Bunko (Katō Jōken)

Bibliothek: Nishōgakusha Daigaku Fuzoku Toshokan

Ikuta Bunko  (Ikuta Kōichi)

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Imai Takuji Bunko

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Imanaka Bunko (Imanaka Tsugimaro)

Bibliothek: Hiroshima Daigaku Fuzoku Toshokan

Indoneshiagaku Chiiki Kenkyū Korekushon

Bibliothek: Setsunan Daigaku Toshokan

Inoue Bunko (Inoue Chiyū)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Inoue Tadashirō Bunko

Bibliothek: Kokugakuin Daigaku Toshokan

Inoue Tadashirō Monjo

Bibliothek: Kokugakuin Daigaku Toshokan

Irie Bunko (Irie Keishirō)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Ishiguro Bunko (Ishiguro Tadanori)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Igaku Media Sentā (Kitasato Kinen Igaku Toshokan)

Ishihara Bunko (Ishihara Sōsuke)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Ishikawa Bunko (Ishikawa Kōji)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Keizaigakubu Toshoshitsu

Ishikawa Bunko (Ishikawa Kiyoshi)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Shingakubu, Shingaku Kenkyūka Kenkyūshitsu

Ishikawa Ichirō Bunsho

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Keizaigakubu Toshokan

Ishikawa Keizō Bunko

Bibliothek: Kyōto Sangyō Daigaku Toshokan

Ishimoda Shō Bunko

Bibliothek: Hōsei Daigaku Ichigaya Toshokan

Ishin Shiryō Hikitsugibon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Ishin Tokubetsu Shiryō Bunko

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Ishizu Bunko (Ishizu Teruji)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Itō Bunko (Itō Kiyoshi)

Bibliothek: Aichi Bunkyō Daigaku Fuzoku Toshokan

Itō Bunko (Itō Nobuo)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Itoi Bunko (Itoi Kinji)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shakai Kagaku Kenkyūjo Toshoshitsu

Itoya Bunko (Itoya Toshio)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo

Iwamoto Bunko (Iwamoto Yutaka)

Bibliothek: Kokusai Bukkyōgaku Daigakuin Daigaku Fuzoku Toshokan

Iwasaki Uichi Bunko

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Iwasaki Yoshitaka Bunko

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Iwaya Taisaku Bunko

Bibliothek: Shōwa Joshi Daigaku Toshokan


Copyright 2012 DIJ