Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

O

Ōbanza Gotō-ke Bon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Obase Bunko (Obase Takuzō)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Oboroya Bunko (Oboroya Shunrei)

Bibliothek: Hiroshima Daigaku Fuzoku Toshokan

Ochiai Bunko (Ochiai Tamenobu)

Bibliothek: Kumamoto Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōgai Bunko (Mori Ōgai)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Ogawa Tamaki Bunko

Bibliothek: Kyōto Sangyō Daigaku Toshokan

Ogi-Nabeshima Bunko (Nabeshima-Familie)

Bibliothek: Saga Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōgimachi-ke Bon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Ogino Kenkyūshitsu Shūshū Monjo (Ogino Minahiko)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Ogura Bunko (Ogura Shinpei)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Gengogaku Kenkyūshitsu

Ogura Bunko (Ogura Kinnosuke)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Ōhara Kanseki Bunko (Ōhara Magosaburō)

Bibliothek: Okayama Daigaku Fuzoku Toshokan Shigen Seibutsu Kagaku Kenkyūjo Bunkan

Ōhara Nōsho Bunko (Ōhara Magosaburō)

Bibliothek: Okayama Daigaku Fuzoku Toshokan Shigen Seibutsu Kagaku Kenkyūjo Bunkan

Ōhashi Bunko (Ōhashi Kenzaburō)

Bibliothek: Tsurumi Daigaku Toshokan

Ōishi Bunko (Ōishi Yoshio)

Bibliothek: Kyōto Sangyō Daigaku Toshokan

Oka Bunko (Oka Yoshitake)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Daigakuin Hōgaku Seijigaku Kenkyūka Fuzoku Kindai Nihon Hōsei Shiryō Sentā (Meiji Shinbun Zasshi Bunko)

Oka Momoyo Bunko (Oka Senjin)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Okajima Bunko (Okajima Seitarō)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Okakura Bunko (Okakura Yoshisaburō)

Bibliothek: Tsukuba Daigaku Fuzoku Toshokan

Okamura Akihiko Bunko

Bibliothek: Shizuoka Kenritsu Daigaku Fuzoku Toshokan

Okamura Bunko (Okamura Kintarō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Okamura Bunko (Okamura Kintarō)

Bibliothek: Tōkyō Kaiyō Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōki Bunko (Ōki Kanichi)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkūjo Toshoshitsu

Okino Iwasaburō Bunko

Bibliothek: Meiji Gakuin Daigaku Toshokan

Okita Bunko (Okita Hajime)

Bibliothek: Kyōto Furitsu Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōkubo Toshiaki Bunko

Bibliothek: Rikkyō Daigaku Toshokan

Ōkuma Monjo (Ōkuma Shigenobu)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Okuno Bunko (Okuno Shintarō)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Omar Khayyam Bunko

Bibliothek: Shōwa Joshi Daigaku Toshokan

Ōmura Hama Bunko

Bibliothek: Naruto Kyōiku Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōnishi Bunko (Ōnishi Inosuke)

Bibliothek: Otaru Shōka Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōnishi Hakase Kinen Bunko (Ōnishi Yoshinori)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Bigaku Geijutsugaku Kenkyūshitsu

Ōnishi, Tezuka Kinen Bunko (Ōnishi Inosuke, Tezuka Jurō)

Bibliothek: Otaru Shōka Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōno Bunko (Ōno Junichi)

Bibliothek: Otaru Shōka Daigaku Fuzoku Toshokan

Ono Hideo Korekushon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Daigakuin Jōhō Gakkan, Gakusai Jōhō Gakufu Toshoshitsu

Onozuka Bunko (Onozuka Kiheiji)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Hōgakubu Toshoshitsu

Orikuchi Shinobu Kinen Bunko

Bibliothek: Sōai Daigaku, Sōai Joshi Tanki Daigaku Toshokan

Ōrui Bunko (Ōrui Noburu)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōsaka Bungei Korekushon

Bibliothek: Kansai Daigaku Toshokan

Ōsaka Joshi Daigaku Zō Yōgaku Shiryō

Bibliothek: Ōsaka Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōsaka Kōgyō Daigaku Toshokan Kaikan Kinen Tosho

Bibliothek: Ōsaka Kōgyō Daigaku Toshokan

Osanai Bunko (Osanai Kaoru)

Bibliothek: Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā

Ōsawa Bunko (Ōsawa Akira)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Oshikōji-ke Bon

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Ōshima-shi Kizōbon (Ōshima Masatarō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Ototake Bunko (Ototake Iwazō)

Bibliothek: Tsukuba Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōtsuka Bunko (Ōtsuka Kinnosuke)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Ōtsuka Kyōto-zu Korekushon

Bibliothek: Kyōto Daigaku Fuzoku Toshokan

Otto Brunner Kyōju no Kyūzōsho Korekushon

Bibliothek: Chūō Daigaku Toshokan

Ōyama Bunko (Ōyama Teiichi)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Ozaki Bunko (Ozaki Kisao)

Bibliothek: Gunma Daigaku Fuzoku Toshokan


Copyright 2012 DIJ