Chūbu-Region |

Shizuoka Kenritsu Daigaku Fuzoku Toshokan

52-1 Yada
Shizuoka-shi
422-8526
Tel.: 054-264-5801
Fax: 054-264-5899
http:// www.u-shizuoka-ken.ac.jp/~library/

Sondersammlungen:

Okamura Akihiko Bunko

Die Sondersammlung Okamura Akihiko Bunko der Universitätsbibliothek der Shizuoka Kenritsu Daigaku basiert auf der Privatbibliothek des Fotojournalisten Okamura Akihiko (1929–1985) und umfaßt rund 16.000 Bände, darunter zahlreiche Fotosammlungen.
Okamura Akihiko stammte aus einer Arztfamil ...


Copyright 2012 DIJ