Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

U

Uchida Bunko (Uchida Ginzō)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Uchimura Kanzō Bunko

Bibliothek: Hokkaidō Daigaku Fuzoku Toshokan

Uchimura Kanzō Kinen Bunko

Bibliothek: Kokusai Kirisutokyō Daigaku Toshokan

Uchiyama Bunko (Uchiyama Kenshō)

Bibliothek: Tsurumi Daigaku Toshokan

Ueda Bunko (Ueda Juzō)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Bungakubu Toshoshitsu

Ueda Bunko (Ueda Teijirō)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Ueki Bunko (Ueki Emori)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Sōgō Jōhō Sentā

Ueno Bunko (Ueno Seiichi)

Bibliothek: Kyōto Daigaku Keizaigakubu Toshoshitsu

Ukita Bunko (Ukita Kazutami)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Sōgō Jōhō Sentā

Umehara Bunko (Umehara Sueji)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Ura Bunko (Ura Renichi)

Bibliothek: Hiroshima Daigaku Fuzoku Toshokan

Urai Bunko (Urai Kōichirō)

Bibliothek: Kanazawa Daigaku Fuzoku Toshokan

Uramatsu-ke Kiroku

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu

Usuda Akira, Ishida Kenji Bunko

Bibliothek: Kyōto Furitsu Daigaku Fuzoku Toshokan


Copyright 2012 DIJ