Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

J

Jeremy Bentham Chosaku Korekushon

Bibliothek: Chūō Daigaku Toshokan

Jevons Korekushon (William Stanley Jevons)

Bibliothek: Asahikawa Daigaku Toshokan

Jishūkan Bunko

Bibliothek: Kumamoto Daigaku Fuzoku Toshokan

Jōsan Bunko (Urano Masahiko)

Bibliothek: Nishōgakusha Daigaku Fuzoku Toshokan

Josei Bunko

Bibliothek: Shōwa Joshi Daigaku Toshokan

Josei Mondai Tosho

Bibliothek: Nara Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan

Jūkyū Seiki Igirisu, Amerika Engeki Korekushon

Bibliothek: Hokkaidō Daigaku Fuzoku Toshokan

Jung Korekushon (Carl Gustav Jung)

Bibliothek: Tokoha Gakuen Daigaku Fuzoku Toshokan

Junsai Bunko (Nachi Saten)

Bibliothek: Nishōgakusha Daigaku Fuzoku Toshokan


Copyright 2012 DIJ