Sondersammlungen


 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |

A

Abe Bunko (Abe Jirō)

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Adam Smith Bunko

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Keizaigakubu Toshokan

Adam Smith Korekushon

Bibliothek: Tōhoku Gakuin Daigaku Chūō Toshokan

Agawa Bunko (Agawa Jūrō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Aizan Bunko (Yamaji Aizan)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Sōgō Jōhō Sentā

Aizu Bunko (Aizu Yaichi)

Bibliothek: Waseda Daigaku Chūō Toshokan

Akatsuka Bunko (Akatsuka Kiyoshi)

Bibliothek: Nishōgakusha Daigaku Fuzoku Toshokan

Akegarasu Bunko (Akegarasu Haya)

Bibliothek: Kanazawa Daigaku Fuzoku Toshokan

Akiba-bon (Akiba Yoshimi)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Akita-ke Shiryō

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan

Alsdorf Bunko (Ludwig Alsdorf)

Bibliothek: Kokusai Bukkyōgaku Daigakuin Daigaku Fuzoku Toshokan

Amako Bon (Amako Fujirō)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan

Aoki Daisuke Hakushi Korekushon

Bibliothek: Tōhoku Daigaku Fuzoku Toshokan Igaku Bunkan

Aoyama Bunko (Aoyama Shūji)

Bibliothek: Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan

Araki Bunko (Araki Toshima)

Bibliothek: Kyōto Sangyō Daigaku Toshokan

Araki Bunko (Araki Shigeru)

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Bungakubu Gengogaku Kenkyūshitsu

Araki Eigaku Bunko (Araki Waichi)

Bibliothek: Dōshisha Daigaku Sōgō Jōhō Sentā

Aso-ke Monjo

Bibliothek: Kumamoto Daigaku Fuzoku Toshokan


Copyright 2012 DIJ