Schlagwörter

Inukai, Tsuyoshi

1 Sammlung(en) gefunden
Oka Bunko (Oka Yoshitake)

Die Sondersammlung Oka Bunko der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Tōkyō Daigaku (Daigakuin Hōgaku Seijigaku Kenkyūka Fuzoku Kindai Nihon Hōsei Shiryō Sentā, Meiji Shimbun Zasshi Bunko) basiert auf der Privatbibliothek von Oka Yoshitak...

Bibliothek: Tōkyō Daigaku Daigakuin Hōgaku Seijigaku Kenkyūka Fuzoku Kindai Nihon Hōsei Shiryō Sentā (Meiji Shinbun Zasshi Bunko)

 


Copyright 2012 DIJ