Kantō-Region

Tōkyō-to

Chūō Daigaku Toshokan 16 Sammlungen

742-1 Higashinakano
Hachiōji-shi
Tōkyō-to 192-0393

http://www2.chuo-u.ac.jp/library/

Daitō Bunka Daigaku Toshokan 4 Sammlungen

1-9-1 Takashimadaira
Itabashi-ku
Tōkyō-to 175-8571

http://www.daito.ac.jp/tosyo/

Gakushūin Daigaku Hōgakubu, Keizaigakubu Tosho Sentā 4 Sammlungen

1-5-1 Mejiro
Toshima-ku
Tōkyō-to 171-8588

http://www.gakushuin.ac.jp/univ/le-lib/

Gakushūin Daigaku Toshokan 7 Sammlungen

1-5-1 Mejiro
Toshima-ku
Tōkyō-to 171-8588

http://www.glim.gakushuin.ac.jp

Gakushūin Joshi Daigaku Toshokan 1 Sammlung

3-20-1 Toyama
Shinjuku-ku
Tōkyō-to 162-8650

http://www.gwc.gakushuin.ac.jp/library/

Hitotsubashi Daigaku Fuzoku Toshokan 32 Sammlungen

2-1 Naka
Kunitachi-shi
Tōkyō-to 186-8602

http://www.lib.hit-u.ac.jp/service/index_Ja.html

Hitotsubashi Daigaku Shakai Kagaku Koten Shiryō Sentā 5 Sammlungen

2-1 Naka
Kunitachi-shi
Tōkyō-to 186-8602

http://www.lib.hit-u.ac.jp/CHSSL/

Hōsei Daigaku Boasonādo Kinen Gendai Hō Kenkyūjo 2 Sammlungen

2-17-1 Fujimi
Chiyoda-ku
Tōkyō-to 102-8160

http://www.hosei.ac.jp/gendai_hou/index.htm

Hōsei Daigaku Ichigaya Toshokan 4 Sammlungen

2-17-1 Fujimi
Chiyoda-ku
Tōkyō-to 102-8160

http://www.hosei.ac.jp/general/lib/index.html

Hōsei Daigaku Ōhara Shakai Mondai Kenkyūjo 4 Sammlungen

4342 Aihara-machi
Machida-shi
Tōkyō-to 194-0298

http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp

Hōsei Daigaku Tama Toshokan 4 Sammlungen

4342 Aihara-machi
Machida-shi
Tōkyō-to 194-0298

http://www.hosei.ac.jp/general/lib/index.html

Hoshi Yakka Daigaku Toshokan 1 Sammlung

2-4-41 Ebara
Shinagawa-ku
Tōkyō-to 142-8501

http://www.hoshi.ac.jp/home/library/

Jōchi Daigaku Toshokan 1 Sammlung

7-1 Kioi-chō
Chiyoda-ku
Tōkyō-to 102-8554

http://www.sophia.ac.jp/J/lib.nsf/Content/top

Juntendō Daigaku Toshokan 1 Sammlung

2-2-26 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.med.juntendo.ac.jp/junlib/

Keiō Gijuku Daigaku Gengo Bunka Kenkūjo 1 Sammlung

2-15-45 Mita
Minato-ku
Tōkyō-to 108-8345

http://www.icl.keio.ac.jp

Keiō Gijuku Daigaku Igaku Media Sentā (Kitasato Kinen Igaku Toshokan) 2 Sammlungen

35 Shinanomachi
Shinjuku-ku
Tōkyō-to 160-8582

http://www.med.lib.keio.ac.jp

Keiō Gijuku Daigaku Mita Media Sentā 15 Sammlungen

2-15-45 Mita
Minato-ku
Tōkyō-to 108-8345

http://www.mita.lib.keio.ac.jp

Kōgakuin Daigaku Toshokan 3 Sammlungen

1-24-2 Nishishinjuku
Shinjuku-ku
Tōkyō-to 163-8677

http://www.lib.kogakuin.ac.jp

Kokugakuin Daigaku Toshokan 8 Sammlungen

4-10-28 Higashi
Shibuya-ku
Tōkyō-to 150-8440

http://www.kokugakuin.ac.jp/lib/lib/htm/l-home.html

Kokusai Bukkyōgaku Daigakuin Daigaku Fuzoku Toshokan 3 Sammlungen

5-3-23 Toranomon
Minato-ku
Tōkyō-to 105-0001

http://www.icabs.ac.jp/lib/

Kokusai Kirisutokyō Daigaku Toshokan 1 Sammlung

3-10-2 Ōsawa
Mitaka-shi
Tōkyō-to 181-8585

http://www-lib.icu.ac.jp

Kokushikan Daigaku Fuzoku Toshokan 5 Sammlungen

4-28-1 Setagaya
Setagaya-ku
Tōkyō-to 154-8515

http://www.kokushikan.ac.jp/

Meiji Gakuin Daigaku Toshokan 9 Sammlungen

1-2-37 Shirokanedai
Minato-ku
Tōkyō-to 108-8636

http://www.meijigakuin.ac.jp/tosho/

Nishōgakusha Daigaku Fuzoku Toshokan 15 Sammlungen

6-16 Sanbanchō
Chiyoda-ku
Tōkyō-to 102-8336

http://opac.nishogakusha-u.ac.jp

Rikkyō Daigaku Toshokan 9 Sammlungen

3-34-1 Nishi-Ikebukuro
Toshima-ku
Tōkyō-to 171-8501

http://opac.rikkyo.ac.jp

Seijō Daigaku Toshokan 1 Sammlung

6-1-20 Seijō
Setagaya-ku
Tōkyō-to 157-8511

http://weblib.seijo.ac.jp

Seisen Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan 2 Sammlungen

3-16-21 Higashi-Gotanda
Shinagawa-ku
Tōkyō-to 141-8642

http://lib.seisen-u.ac.jp

Shōwa Joshi Daigaku Toshokan 7 Sammlungen

1-7-57 Taishidō
Setagaya-ku
Tōkyō-to 154-8533

http://www.swu.ac.jp/library/

Takushoku Daigaku Toshokan 3 Sammlungen

815-1 Tate-machi
Hachiōji-shi
Tōkyō-to 193-0985

http://www.lib.takushoku-u.ac.jp/tosho/

Tōkyō Daigaku Bungakubu Bigaku Geijutsugaku Kenkyūshitsu 1 Sammlung

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/bigaku/

Tōkyō Daigaku Bungakubu Eigo Ei-Bei Bungaku Kenkyūshitsu 2 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.l.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Bungakubu Gengogaku Kenkyūshitsu 2 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.gengo.l.u-tokyo.ac.jp/indexj.html

Tōkyō Daigaku Bungakubu Indo Tetsugaku Bukkyōgaku Kenkyūshitsu 3 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.l.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Bungakubu Kokubungaku Kenkyūshitsu 1 Sammlung

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.l.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Bungakubu Kokugo Kenkyūshitsu 3 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.l.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Bungakubu Nihonshigaku Kenkyūshitsu 2 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.l.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Bungakubu Seiyō Kotengaku Kenkyūshitsu 1 Sammlung

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.l.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Bungakubu Seiyōshigaku Kenkyūshitsu 2 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/seiyoshi/

Tōkyō Daigaku Bungakubu Shakaigaku Kenkyūshitsu 1 Sammlung

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/sociology/

Tōkyō Daigaku Bungakubu Tetsugaku Kenkyūshitsu 1 Sammlung

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.l.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Daigakuin Hōgaku Seijigaku Kenkyūka Fuzoku Kindai Nihon Hōsei Shiryō Sentā (Meiji Shinbun Zasshi Bunko) 4 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.j.u-tokyo.ac.jp/lib/meiji/

Tōkyō Daigaku Daigakuin Jōhō Gakkan, Gakusai Jōhō Gakufu Toshoshitsu 3 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.lib.isics.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Hōgakubu Toshoshitsu 6 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.j.u-tokyo.ac.jp/lib/

Tōkyō Daigaku Hōgakubu Toshoshitsu (Hōseishi Shiryōshitsu) 1 Sammlung

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.j.u-tokyo.ac.jp/lib/

Tōkyō Daigaku Igaku Toshokan 6 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.lib.m.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Keizaigakubu Toshokan 6 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.lib.e.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Komaba Toshokan 4 Sammlungen

3-8-1 Komaba
Meguro-ku
Tōkyō-to 153-8902

http://lib.c.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Shakai Kagaku Kenkyūjo Toshoshitsu 6 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://library.iss.u-tokyo.ac.jp

Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo Toshoshitsu 23 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/tosho/tosho.html

Tōkyō Daigaku Sōgō Toshokan 47 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/sogoto/

Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkūjo Toshoshitsu 7 Sammlungen

7-3-1 Hongō
Bunkyō-ku
Tōkyō-to 113-0033

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~library/  

Tōkyō Kaiyō Daigaku Fuzoku Toshokan 4 Sammlungen

4-5-7 Kōnan
Minato-ku
Tōkyō-to 108-8477

http://lib.s.kaiyodai.ac.jp

Waseda Daigaku Chūō Toshokan 36 Sammlungen

1-6-1 Nishiwaseda
Shinjuku-ku
Tōkyō-to 169-8050

http://www.wul.waseda.ac.jp/index-j.html


Copyright 2012 DIJ