Shikoku-Region |

Ehime Daigaku Fuzoku Toshokan Igakubu Bunkan

Ōaza Shitsukawa
Shigenobu-chō, Onsen-gun
791-0295
Tel.: 089-960-5483
Fax: 089-960-5484
http:// www.lib.ehime-u.ac.jp/IGAKU/

Sondersammlungen:

Nagano Bunko (Nagano-Familie)

Die Sondersammlung Nagano Bunko der Bibliothek der Medizinischen Fakultät (Igakubu Bunkan) der Ehime Daigaku basiert auf der Privat- bzw. Familienbibliothek von Nagano Shiichi (1919–) in Komatsu in der Präfektur Ehime (Ehime-ken, Shūsō-gun, Komatsu-chō). Seine Vorfahren waren traditionell  ...


Copyright 2012 DIJ